สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

     
 

 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 
     
 

 
 

 

 

 

ภายในวงกลมเป็นรูปคบเพลิงส่องสว่างประดุจวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

 
     
     
 

 สีประจำโรงเรียน

 
     
 

 แสด - ดำ

 
     
          สีแสด  หมายถึง แสงของคบเพลิงที่ให้ความสว่างประดุจวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนเพื่อนำทางชีวิตให้ประสบความสำเร็จในอนาคต 
     
          สีดำ     หมายถึง ฐานคบเพลิง ที่เปรียบเสมือนรากฐานของการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง  
     
     

view